Polityka Prywatności


Informacja Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Łukasz Barnaś z siedzibą przy ul. Na Błonie 11A/26, 30-147 Kraków, wykonująca działalność przy ul. Zarzecze 109, 30-134 Kraków.

Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu: kontakt@insureo.pl lub pisemnie na adres ul. Zarzecze 109, 30-134 Kraków.


Przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przygotowania oferty.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • przygotowania oferty ubezpieczenia
  • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
  • obsługi zawartych ubezpieczeń
  • archiwalnym będącym realizacją umów agencyjnych
  • oferowania produktów i usług, za dobrowolną zgodą


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz do momentu wynikającego z przepisów prawa. W  pozostałych przypadkach Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  wycofania zgody.


Przekazywanie danych

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom innym niż Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Do Towarzystw Ubezpieczeniowych dane przekazywane będą w celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej.


Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.